10 ngModules tagged "Theme"

Includes modules tagged: theme
Author Module Name Stars Actions
Responsive Dashboard
Responsive Dashboard
rdash-angular ~1.5.0 MIT
4,795
Pikock
Pikock
bootstrap-magic MIT
990
Roy Sivan
Roy Sivan
Angular-Wordpress-Theme ^1.6.1 GPLV3
285
Bijan
Bijan
maverix
132
Roy Sivan
Roy Sivan
angularjs-for-wordpress
124
Herley Roger
Herley Roger
angularpresstheme
55
Roy Sivan
Roy Sivan
angular-react-wordpress-theme ~1.3.15 ISC
10
Christopher Lamm
Christopher Lamm
SPA-Theme 1.2.x
3
Nicola Peduzzi
Nicola Peduzzi
parini ~1.2.9
3
Alex Hon
Alex Hon
angularjs-wp-theme
2