angular-laravel-login

AngularJS ve Laravel ile basit login örneği.

Homepage

Added by: Sam Deering

GitHub

Repository

alparslanahmed/angular-laravel-login

Stats

Stars: 8

Watchers: 8

Forks: 0

Module Description

angular-laravel-login

AngularJS ve Laravel ile basit login örneği.

Kullanımı

Hostunuzda boş veritabanı oluşturun ve

app/config/database.php

dosyasından bağlantı ayarlarını yapın.

Aşağıdaki komutları kullanarak tablo oluşturun ve örnek içerik ekleyin.

php artisan migrate
php artisan db:seed
php artisan serve

komutu ile uygulamayı çalıştırın.

Module stats last updated: 2015-06-07 06:53:37

Disclaimer: Some data on this page may have been gathered from the authors GitHub respository. If you see any mistakes or outdated information please let us know. Thanks!